Handzaag (2)

Bijlen en stelen (9)

Straathamers (16)

Toebehoren straathamers (6)

Schop compleet (7)

Schopbladen (8)

Schopstelen (17)

Spaden (4)

Bezems en stelen (12)

Grondboren (7)

Hamers (7)

Handgereedschap en toebehoren (18)

Mokers en rubberhamers (18)

Toebehoren mokers/rubberhamers (25)